WWW.FIDULINK.COM > Tèm ak kondisyon yo

KONDISYON JENERAL yo

KONDISYON JENERAL POU VANN AK KONDISYON JENERAL POU ITILIZE

 

 1. Objektif ak dimansyon

1.1. Tèm ak Kondisyon Jeneral sa yo gen entansyon gouvène relasyon komèsyal ant Fidulink pa Suxys Ltd (" FIDULINK ") ak kliyan li yo (" Kliyan "). Sou baz Kondisyon Jeneral Komèsyal sa yo, FIDULINK ap bay Kliyan an divès sèvis tankou kreyasyon konpayi (" Sosyete ") ak sèten sèvis anplis ki gen rapò (" Lòt Sèvis ») osi byen ke asistans nan ouvèti kont ak bank oswa ki pa Peye-bank founisè sèvis finansye (" Louvri yon kont labank oswa entwodwi yon bank ").

1.2. Tèm ak Kondisyon Jeneral sa yo fòme yon pati entegral nan nenpòt kontra ki konkli ant Kliyan an ak FIDULINK lè ou siyen yon fòm FIDULINK, si wi ou non siyen sou entènèt oswa sou papye (" Kontra "). Lè ou antre nan yon Kontra avèk FIDULINK, Kliyan an aksepte Kondisyon Jeneral Komèsyal sa yo. Yon lis pri ak yon lis sèvis ki disponib sou sit entènèt FIDULINK ( www.fidulink.com www.marketplace-fidulink.com ).

1.3. Tout lòt kondisyon jeneral ki devye de, kontredi oswa konplete Kondisyon Jeneral Komèsyal sa yo pral eskli nan nenpòt Kontra, sof si otreman ekspreseman dakò alekri ant Kliyan an ak FIDULINK.

1.4. Nan evènman an nan yon konfli ant Kondisyon sa yo Jeneral Komèsyal ak nenpòt Kontra, dispozisyon ki nan Kontra a va met men sou Kondisyon sa yo Jeneral Komèsyal.

1.5. FIDULINK rezève dwa pou li modifye Tèm ak Kondisyon Jeneral yo nenpòt ki lè avèk efè imedyat. Kliyan an pral enfòme sou chanjman sa yo pa notifikasyon ekri. Amannman yo pral konsidere kòm apwouve pa Kliyan an, sof si FIDULINK resevwa yon objeksyon ekri nan sans sa a nan lespas kat semèn apati dat notifikasyon an.

 1. Kontni ak dimansyon nan sèvis yo

Fondasyon ak jesyon nan yon konpayi ak sèvis adisyonèl

2.1. FIDULINK ka bay Kliyan an yon sèvis fòmasyon konpayi, nan jiridiksyon yo espesifye sou lis la pibliye sou sit entènèt la FIDULINK ( www.fidulink.com ). FIDULINK ka òganize tou, si nan afilye FIDULINK oswa twazyèm pati, dispozisyon pou sèvis adisyonèl tankou randevou administratè yo, administratè yo, kont komèsan entènèt la, logo konpayi an, koupon pou achte nan konpayi, koupon pou konpayi, pouvwa nan avoka, notarye sètifikasyon ak apostil sou dokiman yo. Tèm nan "konpayi afilye" vle di, ki gen rapò ak FIDULINK, yon sipòtè oswa yon konpayi kenbe nan FIDULINK oswa nenpòt lòt sipòtè de konpayi sa a kenbe.

2.2. Tout Sèvis Lòt yo pral bay sou baz yon akò espesifik ant Kliyan an ak founisè sèvis ki enpòtan an, eksepte pou sele, koupon pou ak logo, sètifikasyon notarye ak apostil.

Ouvèti yon kont labank & entwodiksyon bankè

2.3. FIDULINK ka ede Kliyan an nan kontèks ouvèti yon kont avèk yon bank oswa yon founisè sèvis finansye ki pa bank (" Bank "). Nan kontèks sa a, FIDULINK ka ofri Kliyan an yon lis Bank, men li se Kliyan an ki responsab pou chwa Bank la, sijè a aksepte bank lan ak konfòmite kliyan an ak konpayi li an Kliyan an ka chwazi swa yon Bank nan lis la nan Bank ki ofri pa FIDULINK oswa yon twazyèm-pati Bank (sèlman sou demann ak san okenn garanti ke bank la ap aksepte ouvèti a nan kont kliyan an) nan limit la nan de demann ak refi pa kliyan an ak oswa bank ak oswa enstitisyon finansye). Aplikasyon an siksè nan sèvis adisyonèl tankou kat kredi, liv chèk oswa aksè bankè entènèt pa garanti epi yo ofri kòm se ak san yo pa garanti. Sèvis la kapab itilize sèlman pou rezon legal jan lwa ki aplikab la detèmine li epi kliyan an pran angajman pou bay tout enfòmasyon ki gen rapò ak aktivite li ak orijin lajan li ....

 1. Dwa pou refize sèvis yo

FIDULINK rezève dwa pou refize tout oswa yon pati nan sèvis yo li ofri nan yon Kliyan san rezon oswa eksplikasyon, epi yo pa kapab, nan okenn sikonstans, dwe responsab pou refi sa a. Pa gen okenn ranbousman ki ka akòde nan evènman an nan refi nan sèvis pa FIDULINK.

 1. Konsèy legal

Malgre ke FIDULINK fè efò pou bay enfòmasyon veridik e kòrèk sou tout sèvis li yo, li pa bay konsèy legal. Se responsablite Kliyan an pou asire ke li resevwa tout konsèy legal ak taks ki nesesè konsènan etablisman ak operasyon Konpayi an, epi asire ke aktivite yo pa vyole lalwa nan nenpòt jiridiksyon konpetan.

 1. Objektif legal yo

Kliyan an garanti ke li pa pral sèvi ak nenpòt nan dwa yo akòde nan yon kontra pou rezon ilegal, obsèn, imoral oswa difamatwa epi yo pa pral diskredite FIDULINK nan okenn fason. Kliyan an pa ka nan okenn sikonstans itilize oswa asosye non FIDULINK, an antye oswa an pati, pou rezon komèsyal yo. Kote sa aplikab, FIDULINK rezève dwa pou kolabore avèk nenpòt otorite ankèt ofisyèl nan evènman yon akizasyon vyolasyon kont Kliyan an.

 1. Blanchiman lajan ak dilijans akòz

Kliyan an ap bay FIDULINK ak nenpòt enfòmasyon ki jije nesesè pa lèt la yo nan lòd asire ke Konpayi an konfòme li avèk lejislasyon ki aplikab sou batay kont blanchi lajan ak dilijans akòz. Se responsablite Kliyan an pou asire ke enfòmasyon yo bay FIDULINK yo kòrèk. Kliyan an tou deklare FIDULINK ke byen yo oswa lajan yo te pote nan yon Konpayi pa konstitye, dirèkteman oswa endirèkteman, lajan yo nan yon krim oswa nenpòt lòt aktivite ilegal. Yo nan lòd yo pèmèt FIDULINK satisfè obligasyon legal li yo, Kliyan an ap kenbe FIDULINK konplètman epi byen vit enfòme sou nenpòt ki chanjman konsènan benefisyè ekonomik la, aksyonè yo ak direktè yo nan konpayi an. Benefisyè ekonomik yo endike pa Kliyan an pral siyen yon "fòm" jan sa nesesè nan kontra a. Kliyan an ap enfòme FIDULINK sou nati aktivite konpayi li san pèdi tan e nenpòt chanjman pral sijè a akò FIDULINK anvan ekri. Kliyan an ap gen pou verifye idantite li ak dokiman li yo ak solisyon IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite oswa Lite + Sètifika minimòm. Verifikasyon idantite obligatwa pou tout itilizatè yo. Kliyan an dwe fè yon verifikasyon AML ak KYC ak solisyon IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite oswa Lite + Minimòm sètifika. 

 1. Obligasyon Kliyan an

Dispozisyon an nan dokiman sipò an relasyon ak dilijans akòz pouvwa, an patikilye epi san yo pa exhaustive, gen ladan yo: kopi sètifye orijinal nan dokiman idantite, prèv nan domisil ki gen dat mwens pase 3 mwa, lèt referans labank, sètifye kopi orijinal nan dokiman konpayi, osi byen ke orijinal tradiksyon sètifye si sa aplikab. Tout sètifikasyon yo dwe pwodwi selon kondisyon ki nan jiridiksyon ki aplikab ak selon nenpòt enstriksyon ki soti nan FIDULINK. Kliyan an gen obligasyon pou li soumèt dokiman ki nesesè pou ranpli obligasyon dilijans yo anvan yo kòmanse sèvis FIDULINK yo.

 1. Frè ak kondisyon peman

An jeneral

8.1. Kliyan an antreprann yo peye frè yo reklame pa FIDULINK. Orè frè FIDULINK la parèt nan lis frè ki pibliye sou sit entènèt FIDULINK la (www.fidulink.com ). Anplis de sa nan depans sa yo mansyone sou sit la, Kliyan an rekonèt gen ranbouse tout depans sa yo fèt, ki gen ladan, men se pa sa sèlman, depans sa yo ki fèt pandan konvokasyon an oswa patisipasyon nan reyinyon yo nan direktè, aksyonè oswa sekretè, depans sa yo nan konvoke oswa prezans nan nenpòt reyinyon jeneral ekstraòdinè nan konpayi an, depans sa yo ki gen rapò ak preparasyon an nan nenpòt ki voye nan notifikasyon oswa deklarasyon ak tout lòt depans menm jan an. FIDULINK sèlman kòmanse yon faz ekzekisyon apre li fin resevwa peman konplè frè yo.
Tout frè ak chaj yo peyab nan lajan FIDULINK deziyen, ki se anjeneral Euro. Kliyan an pa otorize pou kenbe frè ak depans apre plent ki gen rapò ak nenpòt sèvis, garanti oswa responsablite. Menm jan an tou, nenpòt ki dwa yo mete nan sou pati nan Kliyan an ap ekskli.

Fondasyon ak jesyon nan yon konpayi

8.2. Anplis depans anyèl yo, Kliyan an dwe peye FIDULINK yon sèl sòm forfaitaire pou pèmèt kreyasyon yon konpayi ("depans enkòporasyon"). Frè pou enkòporasyon yo varye selon jiridiksyon e yo gen ladan dispozisyon pou yon biwo anrejistre nan Konpayi an (adrès), dispozisyon pou yon ajan rezidan kòm byen ke tout dokiman yo pou ke Konpayi an ka konplètman operasyonèl depi premye jou operasyon an. enskripsyon, sètadi: sètifika enkòporasyon ki soti nan rejis lokal la; estati yo; rezolisyon an ki gen rapò ak randevou a nan direktè a ak distribisyon an nan aksyon yo ak sètifika a pataje (yo).

Frè anyèl la se yon frè plat peyab chak ane sou enskripsyon oswa renouvèlman nan konpayi an. Yo genyen ladan yo antretyen nan konpayi an nan relasyon ak yon lwa lokal yo nan jiridiksyon an kòm byen ke renouvèlman an nan biwo ki anrejistre, ajan ki anrejistre a ak frè gouvènman an nan jiridiksyon an konsène. Frè sa yo pa ranbousab.

Kliyan an responsab pou FIDULINK pou tout lòt taks tankou taks gouvènman, devwa, taks ak lòt peman bay twazyèm pati kòm byen ke frè ak frè transfè nan direktè oswa aksyonè sendikè, ki gen ladan debousman ak tout depans minè jistifye.

Kliyan an rekonèt dwa FIDULINK pou revize frè anyèl yo. Nenpòt chanjman nan estrikti frè a ap avèti Kliyan an omwen yon mwa anvan yo kòmanse sèvis yo pou peryòd kote frè yo gen rapò. Kliyan an ka peye frè yo akòz FIDULINK lè l sèvi avèk yon Visa valab oswa kat kredi MasterCard te fè soti nan non l ', oswa pa transfè labank. Kliyan ki transmèt bay FIDULINK done ki nan yon kat kredi (oswa yon enstriman ki sanble) kòm yon mwayen pou peman aksepte ke FIDULINK fakti kat kredi yo pou kantite lajan konplè nan depans sa yo ak / oswa depans, taks, devwa akòz ... FIDULINK an koneksyon avèk sèvis la kòm byen ke tout lòt debousman jistifye oswa depans peti. Kliyan an aksepte tou ke FIDULINK ka anrejistre epi itilize done kat yo an akò avèk Kondisyon Jeneral sa yo ak Règleman sou Konfidansyalite a.

 

KONDISYON ESPESYAL POU PEMAN PA KAT

8.3. Si peman frè anyèl la se akòz ak anreta malgre bòdwo regilye pa FIDULINK ak efò rezonab pou fè kliyan an konnen vyolasyon sa yo, Kliyan an dakò ke FIDULINK ka debi nan kat (debi oswa kredi) Kliyan an. nenpòt kantite lajan sa yo ki poko peye, ki gen ladan nenpòt penalite oswa amann enpoze retabli konpayi an nan estati enskripsyon bon.

Nan ka sa a, Kliyan an plis aksepte ke FIDULINK ap gen 60 jou apati dat debi a pou peye nenpòt frè enskripsyon anyèl ki gen rapò ak konpayi Kliyan an, e ke nenpòt kantite lajan debite kòm yon penalite enskripsyon ap gen ladan tou nenpòt kantite lajan penalite adisyonèl ki gen rapò ak peryòd datant 60-jou a.

8.4. NAN limit ke yon twazyèm pati fè yon peman kat sou non kliyan an, kliyan an garanti ke moun ki gen konsantman nan PEMAN an, osi byen ke yo sèvi ak kat la ak nan pwosesis la nan done yo kat Daprè KONDISYON JENERAL AK RÈGLEMAN SOU KONFIDANSYALITE. KLIYAN AN OBLIJE OBTENI NAN M HT LA POU LI SIYEN AK KONFYME AK YON DEKLARASYON POU MOLDT MODÈL KI KA OBTENN NAN ESPAS SA >>.

 

Ouvèti yon kont labank

8.5. Kliyan an gen dèt anvè FIDULINK pou yon sòm forfait pou dispozisyon pou sèvis li yo ki gen rapò ak ouvèti yon kont labank. Frè administratif sa yo ka modifye a nenpòt ki lè san avètisman. Frè administratif yo eksprime an ero (EUR). Kliyan an ap gen pou peye frè administratif yo anvan FIDULINK kòmanse fè sèvis la. Kliyan an ka peye frè administratif yo nan FIDULINK lè l sèvi avèk yon Visa valab oswa kat kredi MasterCard ak nan non l ', oswa pa transfè labank. Kliyan ki transmèt bay FIDULINK done ki nan yon kat kredi kòm yon mwayen pou peman aksepte ke FIDULINK fakti kat kredi yo pou kantite lajan konplè nan frè administrasyon yo pou kont lan yo te chwazi nan adisyon a pri a nan sèvis la courrier. si yo mande.

 

Randevou yon direktè

8.6. Kliyan an sètifye ke tout moun yo dwe nonmen kòm direktè nan yon konpayi dapre fòm nan lòd soumèt bay FIDULINK epi ki pa te deja siyen yon deklarasyon sou akseptasyon nan manda te tout bon konsanti nan manda yo kòm direktè nan moman enskripsyon nan konpayi an e ke chak moun natirèl ki deziyen kòm direktè te rive nan laj 18 an.

 

Lòt sèvis kontribitè

8.7. Kliyan an gen dèt anvè FIDULINK pou yon sòm ki pa ranbousab yon sèl kou pou dispozisyon pou sèvis li yo ki gen rapò ak yon koneksyon ak founisè sèvis twazyèm pati oswa asistans ak yon lide pou aplike pou jwenn sèvis sa yo nan men founisè twazyèm pati. Sòm sa a kolekte sèlman pou kouvri frè FIDULINK yo. Kliyan an rekonèt ke FIDULINK pa pral yon pati nan nenpòt relasyon kontra etabli ant Kliyan an ak founisè sèvis twazyèm pati a. Kliyan an rekonèt ke FIDULINK gen anpil chans pou resevwa yon prim entwodiksyon biznis nan men founisè sèvis twazyèm pati nan evènman an nan aksepte pa Kliyan an ak Kliyan an ekspreseman renonse nenpòt reklamasyon pou retrocession nan prim sa yo.

 1. Kominikasyon ak enstriksyon

Kliyan an ak FIDULINK ka voye youn ak lòt enstriksyon, notifikasyon, dokiman oswa nenpòt lòt kominikasyon pa lapòs, imèl, atravè pòtay entènèt dedye FIDULINK oswa pa faks, SIJÈ, ke FIDULINK ka voye rapò depans oswa frè tache pa imèl. Kliyan an ak FIDULINK dwe kenbe tout enstriksyon, notifikasyon, dokiman oswa nenpòt lòt kominikasyon kòm prèv. Tout kominikasyon ki gen entansyon pou FIDULINK ap voye nan biwo tèt li oswa nan nenpòt lòt adrès ke FIDULINK ap fè kliyan an konnen alekri nan nenpòt ki lè epi tout kominikasyon ki gen entansyon pou kliyan an ap voye nan adrès li oswa nan nenpòt lòt adrès ke Kliyan an. ap fè FIDULINK avèti alekri toutan, tankou enstriksyon poste restante ki dwe apwouve alekri. Depi FIDULINK dwe kapab tout tan kontakte Kliyan an si sa nesesè, Kliyan an antreprann imedyatman enfòme FIDULINK si li chanje adrès li, adrès e-mail oswa nimewo telefòn / faks. Nan evènman an ki Kliyan an gen entansyon mete fen nan tout sèvis FIDULINK pou yon konpayi patikilye oswa plizyè konpayi, yo ta dwe voye nenpòt notifikasyon revokasyon ki fèt pa imèl bay info@fidulink.com .

 1. Done pwosesis ak pwoteksyon

10.1. FIDULINK pral trete done pèsonèl ki, selon definisyon Règleman Jeneral Pwoteksyon Done (RGPD / GDPR), ki gen ladan nenpòt enfòmasyon ki gen rapò ak yon moun natirèl idantifye oswa idantifye, ki refere tou kòm yon "sijè done". Yon moun ki idantifye natirèl se yon moun ki ka idantifye, dirèkteman oswa endirèkteman, an patikilye pa referans a yon idantifikasyon tankou non, yon nimewo idantifikasyon, done kote, yon idantifikasyon koneksyon, oswa pa youn oswa plis faktè espesifik nan idantite fizyonomik, fizyolojik, jenetik, mantal, ekonomik, kiltirèl oswa sosyal moun natirèl sa a.

Done pwosesis vle di nenpòt ki operasyon oswa mete nan operasyon te pote soti sou done pèsonèl, si wi ou non otomatik oswa manyèl, tankou koleksyon, anrejistreman, òganizasyon, structuration, depo, Rekipere, konsiltasyon, adaptasyon oswa modifikasyon, itilizasyon, kominikasyon pa transmisyon, difizyon, efasman oswa destriksyon done sa yo, osi byen ke dispozisyon, aranjman oswa konbinezon de done, restriksyon yo oswa sipresyon.

Moun k ap resevwa done pèsonèl yo gen ladan konpayi gwoup FIDULINK aji kòm soutretans oswa oksilyè, ajan rezidan nan jiridiksyon ki gen rapò ak sèvis, IT ak founisè telekominikasyon nou yo, lòt founisè twazyèm pati ki gen ladan bank ak ki kliyan an gen ekspreseman vle prezante, anrejistre piblik nan konpayi, oswa otorite legal yo. Chak nan divilgasyon sa yo pral fèt an akò ak GDPR a ak relasyon nou yo ak twazyèm pati yo pral kontra, pa ki tou de pati yo soumèt a GDPR obligasyon tankou devwa a nan konfidansyalite pou nenpòt moun ki trete done pèsonèl yo nan sijè done.

Yo nan lòd yo konfòme yo avèk konnen-ou-kliyan obligasyon ("KYC") ak asire ke sèvis yo bay kòrèkteman, done yo trete gen ladan detay yo nan Kliyan an, tankou non premye ak dènye, nasyonalite, dat nesans , adrès domisil ak rezidans, nimewo paspò, dat validite paspò, ak done kontak moun ki idantifye, osi byen ke dokiman sipò ki konfime done pèsonèl sa yo ak enstriksyon Kliyan an pou sèvis yo.

Kliyan an gen obligasyon pou kenbe done pèsonèl li yo ak FIDULINK a jou nan tout relasyon kontra a, epi pou soumèt nenpòt dokiman sipò an koneksyon avèk obligasyon li pou kenbe li a jou nan fòm preskri pa FIDULINK.

10.2. Konpayi yo nan gwoup la FIDULINK oswa ajan an rezidan gen chans rive nan pwosesis done pèsonèl kòm yon kontraktè sou non FIDULINK, ki, kote sa aplikab, rete kontwolè a done. Plis enfòmasyon sou pati yo ak ki moun nou pataje done yo ka jwenn nan Règleman sou enfòmasyon prive nou an.

10.3. Kliyan an rekonèt ke li ka jwenn plis enfòmasyon lè ou kontakte FIDULINK oswa pa voye yon imèl bay info@fidulink.com . Tout kominikasyon ap fèt nan lang angle. Nenpòt lòt lang ka itilize pa FIDULINK nan diskresyon sèl li, sèlman kòm yon koutwazi Kliyan an.

10.4. Kliyan an enfòme ke li gen dwa pou anile konsantman li. Retrè nan konsantman pa afekte legalite nan pwosesis la anvan retrè a, ni legalite nan yon kontinyasyon nan pwosesis la si yon lòt rezon ki jistifye pwosesis la egziste, tankou konfòmite avèk obligasyon legal yo.

Kliyan an garanti FIDULINK ke li te jwenn konsantman konplè nan nenpòt sijè done twazyèm pati ki gen done pèsonèl transmèt bay FIDULINK pa Kliyan an, e ke konsantman sa a kouvri pwosesis la pa oswa atravè FIDULINK nan done pèsonèl yo nan sijè sa a done twazyèm pati pou rezon nan dispozisyon pou sèvis oswa konfòmite avèk obligasyon pridans.

10.5. FIDULINK, direktè li yo, anplwaye yo oswa ajan yo, yo oblije trete done yo an sekrè. Malgre tout prekosyon sekirite, done, ki gen ladan kominikasyon e-mail ak done pèsonèl finansye, ka wè pa twazyèm pati san otorizasyon pandan transmisyon ant Kliyan an ak FIDULINK. Nan bi pou yo kominike avèk FIDULINK, Kliyan ka oblije sèvi ak lojisyèl ki te pwodwi pa twazyèm pati, ki gen ladan, men se pa sa sèlman, lojisyèl navigatè ki sipòte yon pwotokòl sekirite done konpatib ak pwotokòl la itilize pa FIDULINK. .

10.6. Enfòmasyon yo bay nan kontèks la nan kloz sa a konstitye yon prezantasyon pasyèl nan pwoteksyon done. Sa a se eksplike an plis detay nan Règleman sou enfòmasyon prive nou an ki disponib nan lyen ki bay pou objektif sa a.

 1. Enkapasite legal

Kliyan an pral pote risk pou nenpòt prejije ki soti nan yon enkapasite legal ki gen rapò ak moun li oswa avoka li oswa lòt twazyèm pati, sof si enkapasite sa a te kominike bay FIDULINK alekri.

 1. responsabilite

12.1. San prejije nan nenpòt dispozisyon espesifik, nenpòt domaj ki soti nan yon erè oswa omisyon sou pati nan FIDULINK, direktè li yo, anplwaye yo oswa ajan yo dwe fè pa Kliyan an, sof si FIDULINK, direktè li yo, anplwaye yo oswa ajan yo pa "te komèt brit neglijans oswa fwod oswa nenpòt lòt responsablite ki pa ka eskli anba lwa ki aplikab yo. FIDULINK pa pral responsab pou nenpòt pèt soufri akòz echèk mekanik, grèv, reta pandemi oswa nenpòt echèk pa nenpòt anplwaye, jesyon oswa gadyen nan pèfòmans nan fonksyon yo.

12.2. Nenpòt domaj ki te koze pa oswa ki rive, dirèkteman oswa endirèkteman, nan erè, echèk, neglijans, zak oswa omisyon pa nenpòt lòt moun, sistèm, enstitisyon oswa enfrastrikti peman yo pral fè pa Kliyan an.

12.3. FIDULINK pa ka responsab si Sèvis Lòt yo pa kapab aplike. Responsablite FIDULINK a ki gen rapò ak Sèvis Lòt se entèdi limite a seleksyon an, enstriksyon ak siveyans nan afilye li yo oswa nenpòt lòt twazyèm pati.

12.4. Nenpòt domaj oswa pèt ki soti nan sèvi ak sèvis lapòs, telegraf, télex, faks, telefòn, ak lòt mwayen kominikasyon oswa mwayen transpò, ak patikilyèman pèt ki soti nan reta, enkonpreyansyon, deteryorasyon, Maltretman enflije pa twazyèm pati oswa kopi kopi yo, se responsablite Kliyan an, sof si FIDULINK te komèt neglijans grav.

12.5. FIDULINK pa ka responsab nan evènman an nan echèk nan youn nan mwayen kominikasyon ki nesesè pou pèfòmans nan sèvis yo bay nan kontra a, oswa pou nenpòt ki lapòs oswa apèl ou resevwa nan kad sèvis yo bay nan kontra a FIDULINK pa gen okenn responsablite pou nenpòt pèt oswa domaj ki rive nan itilizasyon oswa faks enstriksyon, ki gen ladan kote transmisyon an echwe, enkonplè oswa pèdi.

12.6. Nan ka a espesifik nan louvri yon kont labank, FIDULINK aji kòm yon twazyèm pati nan relasyon ki genyen ant Bank la ak Kliyan an. Kontinwe, FIDULINK pa ka nan okenn fason dwe responsab pou relasyon ki genyen ant Bank la ak Kliyan an. FIDULINK pa gen pouvwa a aji epi li pa reklame yo aji kòm yon anplwaye, reprezantan oswa manm nan jesyon an nan Bank la ak / oswa siyen sou non li oswa antrene nenpòt responsablite tou sa nan la non bank lan.

 1. Duration, revokasyon ak sispansyon nan sèvis yo

An jeneral

13.1. Nenpòt Kontra ki dire pou peryòd ki endike a epi yo pral otomatikman renouvle pou peryòd siksesif ki egal a longè premye tèm nan. Pou tout lòt aspè yo, nenpòt Kontra pral otomatikman renouvle anba menm tèm ak kondisyon yo. FIDULINK oswa Kliyan an ka mete fen nan nenpòt Kontra pou tèm ki refere nan li a, oswa pou fen nenpòt ekstansyon oswa peryòd renouvèlman, lè yo bay omwen de mwa avi alekri pou lòt pati a. Revokasyon konprann yo dwe san prejije nan nenpòt dwa oswa obligasyon nan yon pati ki rive anvan revokasyon oswa ki rive ki gen rapò ak nenpòt zak oswa omisyon komèt anvan revokasyon. Dwa a revokasyon imedyat pou kòz jis rezève.

13.2. Nan evènman an nan vyolasyon pa Kliyan an nan lwa ki aplikab oswa nan sa yo Regleman Jeneral ak Kondisyon yo, FIDULINK ka mete fen nan nenpòt Kontra ki gen efè imedya, ki gen ladan yon Kontra pou Sèvis Lòt ki ofri pa konpayi ki afilye ak FIDULINK oswa pa twazyèm pati. Nan yon ka konsa, Kliyan an dwe pran tout mezi ki nesesè pou ranplase nenpòt ki pozisyon ki vin vid nan nenpòt Konpayi apre revokasyon sa yo epi li ekspreseman te dakò ke FIDULINK pa ka responsab pou nenpòt domaj apre revokasyon imedya sa yo.

Fondasyon ak jesyon nan yon konpayi

13.3. Nenpòt Kontra pou operasyon yon Konpayi valab pou yon ane konplè. Nan evènman an ki Kliyan an mete fen nan kontra a oswa mande FIDULINK yo transfere jesyon an nan konpayi an bay yon lòt ajan oswa founisè sèvis konpayi oswa likide konpayi an, FIDULINK pa pral transfere oswa likide konpayi an jiskaske tout peman eksepsyonèl, tout depans ak / oswa frè (ki gen ladan men pa limite a sa sèlman taks gouvènman an, devwa, taks ak lòt peman bay twazyèm pati kòm byen ke frè ki gen rapò ak direktè oswa aksyonè sendik ak yon frè transfè nan € 750,00) yo te peye an plen.

Le pli vit ke Konpayi an te enkòpore epi li anrejistre nan jiridiksyon ki enpòtan an, Kliyan an antreprann siyen yon kontra ajans. Si li pa fè sa, FIDULINK rezève dwa pou refize transmèt bay Kliyan an dokiman sosyal ki gen rapò ak Konpayi an osi lontan ke kontra manda susmansyone a pa siyen pa Kliyan an.

Kliyan an ap resevwa yon ranbousman konplè nan depans sa yo enkòporasyon, mwens depans courrier, si twa kondisyon sa yo yo te rankontre: (mwen) FIDULINK se kapab kreye yon konpayi pou Kliyan an AK (ii) FIDULINK te resevwa tout dokiman ki nesesè yo kòmsadwa ranpli pa Kliyan an, ki gen ladan yon kopi yon dokiman idantite ki valab nan Kliyan an ki te otantifye an akò avèk enstriksyon yo espesifik nan Akò a Swis Bank Dilijans ak nenpòt dokiman yo mande nan la Kliyan pa FIDULINK, tankou, an patikilye bòdwo sèvis piblik ki pa gen plis pase 3 mwa, yon kourikoulòm vitae ak yon lèt referans ki sòti nan yon bank AK (iii) demann lan pou ranbousman soumèt nan 60 jou nan la peman nan depans sa yo konstitisyon pa Kliyan an.

Ouvèti yon kont labank

13.4. Sèvis la fini ak ouvèti kont lan pa Bank lan epi apre sa tout relasyon yo fèt ant Kliyan an ak Bank lan.

Nenpòt Kliyan ka deside anile demann li nan lespas 3 jou kalandriye nan demann li yo louvri yon kont labank. Kliyan an ap resevwa yon ranbousman konplè nan frè enstalasyon an, mwens depans courrier, si twa kondisyon sa yo satisfè: (mwen) Bank la, avèk èd nan FIDULINK, se pa kapab louvri pou Kliyan an yon kont AK (ii) FIDULINK oswa Bank la te resevwa tout dokiman ki nesesè yo kòmsadwa ranpli pa Kliyan an, ki gen ladan yon kopi dokiman idantite ki valab nan Kliyan an ki te otantifye an akò avèk enstriksyon yo egzak nan Akò a ki gen rapò ak la dilijans obligasyon nan bank Swis ak nenpòt ki dokiman mande nan Kliyan an pa FIDULINK, tankou, men pa limite a deklarasyon kont kat kredi, bòdwo sèvis piblik, kontra travay, sètifika enkòporasyon oswa 'lòt prèv ki montre orijin ekonomik nan fon yo. Sa a se ka a sèlman kote ranbousman yo ofri. Yo pap ofri okenn ranbousman, pou kèlkeswa rezon an, si kliyan an deside anile demann yo apre 3 jou kalandriye.

Ranbousman modalite

13.5. Nenpòt ranbousman ka fèt sèlman nan menm metòd peman tankou sa yo itilize pou peman FIDULINK.

 1. Divizibilite

Si nenpòt ki kloz ki nan dokiman sa a se oswa ka vin, dapre nenpòt ki lwa ekri, oswa se konsidere pa yon tribinal oswa yon kò administratif oswa nenpòt jiridiksyon konpetan yo dwe, ilegal, envalid, entèdi oswa aplikab, Lè sa a, tankou kloz yo jije yo dwe inoperan. nan limit ilegalite sa yo, nilite, envalidite, entèdiksyon oswa aplikab. Lòt kloz yo ap rete an fòs.

 1. Sesyon

Pou ekzekisyon an nan sèvis li yo, FIDULINK rezève dwa pou anboche kontraktè ki pral anba otorite li yo. Dwa ak obligasyon Kliyan an ki soti nan yon Kontra yo ka transfere sèlman bay twazyèm pati avèk konsantman ekri FIDULINK.

 1. Dwa aplikab 

Se Akò sa a gouvène ak etabli an akò ak lwa UK. Nenpòt dezakò ant pati yo ki rive an koneksyon avèk Akò a, ki gen ladan nan zafè ki gen rapò ak konklizyon li yo, validite oswa revokasyon, se sijè a jiridiksyon san konte nan tribinal yo nan Lond, Angletè.

 


 

 • Monako : +33 (0) 9 70 44 40 47
 • Angletè : +44 (0) 20 32 89 59 99
 • Estoni : + 372 602 7197
 • USA : + 1 302 803 5842
 • Meksik: + 52 55 8526 1059
 • Iland: + 353 1 437 8587
 • Singapore: + 65 3159 3490
 • Hong Kong: + 852 8199 0890
 • Kanada: +1 514 612 84 89
 • Brezil: + 55 61 4042 1508
 • Bèljik: +32 460 21 63 26
 • Grès: +30 21 1198 92 00
 • Lityani: + 370 661 02542
 • Liksanbou: +352 28 80 49 96

 

pataje sa a
Voye yon imèl
fèmen kurseur